Geschiedenis

Kodokan Judo
Meester Jigoro Kano werd op 28 oktober 1860 geboren in het dorp Mikage (Kobe) 
als derde zoon. In 1871 verhuisde hij met zijn familie naar Tokio en studeerde er aan 
de Keizerlijke universiteit. Hij behaalde achtereenvolgens een graad
in de ecomomische en politieke wetenschappen en een doctoraat
in de filisofie. Hij werd tenslotte professor in de school voor de adel
(Gakushuin) en beklede later nog talloze hoge posten.
Ofschoon tenger van lichaamsbouw en klein, nam hij het besluit even
sterk te worden als zijn medestudenten en begon Ju-Jitsu te leren.
Met veel moeite vond hij nog een school. Meester Teinosuke Yagi
zou hem onderwijzen. Later studeerde hij nog bij de meesters
Hachinosuke Fukuda en Masatomo Iso van de Thenshin Shinyo Ryu
en Tsunetoshi Ikubo van Kito Ryu. Jigoro Kano verkreeg een dus-
danige kennis dat meester Ikubo tenslotte moest bekennen "Ik heb U
niets meer te leren".
In 1882 opende Jigoro Kano zijn eigen school, de Kodokan (bijeenkomst voor ver-
kondiging der waarheid - Weg), en onderwees zijn eigen methode JUDO.
Hij was toen 22 jaar.
Hij studeerde verder bij beroemde meesters en in de Densho's.
Begin 1882 werkte hij met 9 leerlingen in een Dojo met 12 tatamis gelegen in de Eisho-
tempel.
Aan het rijkgevulde en vruchtbare leven van Jigoro Kano kwam een einde op 4 mei 1938 tengevolge van een longontsteking opgedaan tijdens een bootreis van Cairo via Amerika naar zijn land. (Bijeenkomst van het Olympisch Comite). Judo kende een moeilijk debuut daar het vereenzelvigd werd met het in verval geraakte Jiu Justsu. Langzamerhand komt er echter belangstelling bij de massa. Iedereen be- wonderde de principes, zinspreuken en ideaal van het Kodokan Judo, doch zijn nut voor het gevecht werd in twijfel getrokken en door het oude Ju Jutsu beoefenaars, onder andere de beroemde oude meester Hikosue Totsuka, zelfs met minachting bekeken. De rivaliteit tussen de school van Totsuka en de Kodokan werd steeds sterker. In 1886, tijdens een toernooi ingericht door de stedelijke politie van Tokio, kwam de doorbraak. De Kodokan won het toernooi met 13 overwinningen en twee onbesliste kampen. Dit resultaat bevestigde de superioriteit van het Kodokan Judo over alle Ju Justsu scholen. Kodokan Judo werd rond 1887 technisch aangevuld en zijn geestelijke inhoud omstreeks 1922 tot de perfectie gebracht. Een culturele vereniging van de Kodokan werd gesticht alsook een sociale beweging met als kenspreuk "Maximum doeltreffendheid en voor- spoed en algemeen welzijn".