Etikette

Judo is zowel lichamelijk als geestelijk vormend. Daarom zal men onderstaande regels
in acht nemen in de Dojo.

 Nagels van handen en voeten kort en zuiver, zodat men de partner hiermee niet kan
verwonden.
Judogi zuiver, dat wil zeggen na training verluchten en regelmatig wassen, de afmetingen
zijn reglementair.
Lichaam goed verzorgen.
Niets eten op de mat.
Geen juwelen of scherpe voorwerpen dragen.
Orde en zelftucht, kleding netjes.
Verwondingen dienen onmiddelijk verzorgd te worden om besmetting en bevuiling
van andere Judoka's en mat te vermijden.
Oudere verwondingen moeten van tervoren verbonden zijn.
Judogordel behoorlijk geknoopt.
Bij het betreden van de Dojo staande buigen om de plaats, de leraar en de leerlingen
te groeten (ritsu-rei).
Indien de mat zich bevindt in een zaal die geen Dojo is, zal men groeten bij het betreden
van de mat. Bij het verlaten van de mat of Dojo groet men eveneens.
De geknielde groet (Za-rei) gebruikt men om de leraar te groeten aan het begin en het
einde van de les.
Aan het begin en einde van een oefening groet men zijn partner.
De groet correct uitvoeren.
Tijdig op de training zijn en bij afwezigheid of te laat komen zich verontschuldigen.
Wanneer men niet oefent, bijvoorbeeld om uit te rusten of naar uitleg te luisteren van
de leraar, zal men dit doen volgens de regels dat wil zeggen, zittend geknield, in
kleermakerszit of rechtstaand zonder ergens tegenaan te leunen.
Concentratie is noodzakelijk om vooruitgang te boeken. Dus onnodig spreken en
zeker over andere zaken dan Judo, vermijden.